Ajuntaments


 A Natal Comunicació sabem que els ajuntaments petits i mitjans, en la seva majoria, no disposen dels recursos econòmics per a mantenir un tècnic especialitzat en mitjans i un altre especialitzat en informàtica i noves tecnologies; per això oferim un Pla de comunicació, que inclou les necessitats bàsiques comunicatives de tota institució. Aquest pla inclou:  

  • Enviament setmanal de notes de premsa als mitjans: Nosaltres trucarem cada setmana al responsable designat de l'ajuntament per a que ens informi de les novetats de la institució i ens encarregarem de redactar i enviar la nota de premsa als mitjans. No val a dir que no hi ha notícies al municipi, allà on vostè potser no les veu, Natal Comunicació les troba.

  • Actualització de la pàgina web: Amb la incorporació de les últimes notícies, calendari d'actes, àlbums fotogràfics. Modificant-la i ampliant-la amb les necessitats que l'ajuntament cregui convenients.

  • Participació activa en xarxes socials: Nosaltres crearem un perfil a Facebook de l'ajuntament i l'actualitzarem diàriament amb la informació més rellevant de la institució. Ja sigui amb les últimes noticies del municipi, el programa de festa major, etc.  D'aquesta manera ens assegurem que la informació arribi a tots els vilatans.

  • APP per Consistoris: Natal Comunicació juntament amb els seus col·laboradors, han creat una APP per Smartphones per ajuntaments, essent un canal directe de comunicació amb el ciutadà. Ajuntaments com el d'Agramunt, Valleseco i Ribaforada ja la utilitzen.
  • Elaboració puntual de rodes de premsa: Els nostres professionals es desplaçaran al municipi, s'encarregaran de convocar als mitjans, preparar les rodes de premsa i enviar el material necessari als periodistes.

  • Recull anual de premsa: Cada mes de juny, entregarem als nostres clients un llibret amb totes les notícies sobre la institució publicades als diferents mitjans.


Feu de la comunicació el vostre millor aliat